Aanmelden als Sponsor

Om onze administratie- en porto-kosten zoveel mogelijk te beperken, hebben wij het liefst dat u zich aanmeld via uw betaal opdracht aan uw bank:

Als u dat liever heeft, kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij een van onze bestuursleden of via e-mail (zie hierboven). U krijgt dan van ons een acceptgiro thuisgestuurd.

Stelt u ons ook op de hoogte wanneer u verhuist?

 

 

 

 

 

 

Adressen etc.