Nieuws


Een auto voor de Angela Horton Foundation ( november 2017)

De door ons ondersteunde activiteiten van de Angela Horton Foundation in Gambia strekken zich inmiddels uit over een drietal locaties, en dat vraagt natuurlijk ook weer om de nodige logistiek. Dat kan gaan over het vervoer van leermiddelen of personen, maar bijvoorbeeld ook -heel praktisch- over het transport van de mangojam of één van andere producten uit het Skill Centre.

Deze behoefte is opgepakt door Willem van de Ven en Eveline Braakman, twee van onze sponsors. Willem en Eveline hebben ten behoeve van de Angela Horton Foundation een Mitsubishi Pajero gekocht en die in november voor eigen rekening van Nederland naar Gambia gebracht. Onze stichting heeft deze gift in natura uiteraard in dank aanvaard en daarna overgedragen aan de Angela Horton Foundation. In Gambia is het voertuig thans geregistreerd met het kenteken AHF1, en het is inmiddels in gebruik genomen.

We gaan nog even door...nog even dan... ( december 2015)

Niets is voor eeuwig, ook onze stichting niet. Onze contactpersonen in Gambia zijn inmiddels aan het eind van hun werkzame leven en hebben ook niet meer die positie in het Gambiase onderwijssysteem die zij ooit hadden. En ook voor ons als bestuur geldt dat wij inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd naderen en daarmee ook minder makkelijk toegang hebben tot scholen en instituties hier in Nederland die we nog eens voor een nieuwe inzameling zouden kunnen motiveren. In overleg met onze contacten in Gambia hebben we dan ook besloten om nog wel even door te gaan, maar uiteindelijk in 2019 definitief met onze activiteiten te stoppen. Het is mooi geweest. We hebben veel bereikt: "Mission accomplished", zoals Kalipha Jobe het verwoorde. Al met al hebben we de afgelopen 17 jaar voor een totaalbedrag van ruim 220.000 euro aan onderwijsondersteunende aktiviteiten ontwikkeld. Het dorp Lamin-Daranka heeft daar wel bijgevaren en vaart er nog steeds wel bij. Maar het is nu aan anderen en het is ook de beurt aan een ander dorp of stad -in Gambia, of daarbuiten.

Maar we willen onze zaakjes natuurlijk wel netjes afronden! De laatste jaren hadden onze aktiviteiten zich al beperkt tot datgene waar we oorspronkelijk mee begonnen waren: we bouwen geen schooltjes meer, maar we betalen op dit moment nogwel het schoolgeld voor zo'n 140 scholieren. En natuurlijk willen we die scholieren wel in staat stellen om hun school af te maken: voor sommigen is dat nog maar een jaar, voor anderen nog vier of vijf jaar. In elk geval hebben we met onze contacten in Gambia afgesproken om geen nieuwe scholieren meer aan het door ons betaalde sponsorprogramma toe te voegen. Gaandeweg zal het aantal door ons ondersteunde scholieren afnemen.Daarmee is de komende vier jaar nog een bedrag nodig van twaalf- tot dertienduized euro; een bedrag, waarmee wij in alle redelijkheid de kinderen die thans in ons programma zitten ook daadwerkelijk in staat kunnen stellen om hun school af te ronden.

Achterkleinkinderen van "Oma Linders" dragen ook hun steentje bij ( juni 2014)

In navolging van hun overgrootmoeder -die tot de een van de eerste sponsors van onze aktiviteiten behoorde- hielden de achterkleinkinderen van "Oma Linders" een inzameling. Hiernaast het spannende moment waarop het zegel van geldbus verbroken wordt en het tellen van de opbrengst kan beginnen.

 

Benefiet diner kookclub MetPjaft ten bate van Stichting Kalipha (13 juni 2010)

De mannen van kookclub MetPjaft uit Venay gingen op 13 juni een nieuwe uitdaging aan: koken voor maar liefst 56 mensen! De opbrengst van het evenement -maar liefst 2448,42 euro- kwam geheel ten goede aan de Stichting Kalipha. De gasten werden onthaald op een vijf gangen diner waarvoor de amateur koks menig uurtje in de keuken hebben doorgebracht. Maar het resultaat was er dan ook naar.

 

  56 vrienden, bekenden en familieleden van de leden van kookclub MetPjaft

genoten van 5 gangen aan culinaire hoogstandjes.

 

  Een laatste kritische blik op het voorgerecht.....

Het werd een groot succes, niet in de laatste plaats dankzij de charmante bediening: de respectievelijke echtgenotes van de koks.

 

 


Opbrengst Veldhovens arrangement "Daughters of Africa" voor Stichting Kalipha (mei 2010)

In samenwerking met schouwburg De Schalm in Veldhoven werd ten bate van de Stichting Kalipha een arrangement aangeboden rond de voorstelling "Daughters of Africa", een wervelende show met muziek, met de wortels in Afrika, maar ook met de geest van eigentijdse muziekcultuur.

De bedoeling was nieuwe sponsors te interesseren voor onze aktiviteiten. Daarnaast bracht het evenement zelf 738 euro op.


 

Extra geldinzameling voor het nieuwe bouwproject (Zomer 2009)

Een belangrijk deel van onze aktiviteiten in 2009 stond in het kader van de geldinzameling voor de tweede verdieping van het "Oma Linders Block"(zie Bouwprojecten, hiernaast). Behalve dat we daarvoor veel particuliere giften ontvingen, hebben we ook een belangrijk deel van onze fondsen bij elkaar gekregen doordat we prominent aanwezig waren bij verschillende evenementen waarvan de organisatoren onze stichting een warm hart toedroegen en ons ruimschoots in de gelegenheid stelde ons te presenteren.

 

 

 

Zo kon u ons het afgelopen jaar ondermeer aantreffen in September bij een huiskamerconcert in Veldhoven,..

...en een plantenruildag in Sevenum (waar we jammer genoeg geen foto's van hebben)...

...in Juli bij de Oldtimer Rally in Venray  

...en in Juni op een kunstmarkt, eveneens in Venray,.

 

 


 

Stichting Kalipha per 1 januari 2009 door de belastingdienst erkend als ANBI

Het is van belang zowel voor de Stichting Kalipha, alsook voor haar donateurs, dat de Nederlandse Belastingdienst ons erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om daartoe aangemerkt te worden moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen doel dienen. Met ingang van 1 januari 2009 is onze stichting door de Belasting dienst als ANBI aangewezen.


 

De eerste afgestudeerden van "onze" Senior Secondary School (Juli 2008)

In juli 2008 leverde "onze" Senior Secondairy School de eerste 116 afgestudeerden af; een ware mijlpaal die ook in de nationale pers de nodige aandacht kreeg (zie link hieronder). Onze school is door de Gambiase overheid volledig erkend en de examens vonden dan ook heel formeel plaats onder auspicieen van West African Examination Council (WEAC).

Bij gelegenheid van de diploma-uitreiking, werden tevens de eerste drie lokalen van ons "Oma Linders Block" in gebruik genomen. Dat gebeurde in aanwezigheid van zes van de negen kinderen van Oma Linders (voor meer informatie zie onder Bouwprojecten, hiernaast).

 

Een uitgebreid verslag van de feestelijkheden vindt u op de website van de Gambiase krant, de Daily Observer:

http://observer.gm/africa/gambia/article/2008/7/2/graduates-certificated-and-a-groud-floor-of-a-six-classroom-block-inaugurated


 

Rennen voor Stoelen en Banken (April 2007)

Dit jaar organiseerde Basisschool "de Meulebeek" uit Oostrum opnieuw een Sponsorloop ten behoeve van onze stichting.

De opbrengst van de aktie van dit jaar zal worden gebruikt om schoolmeubilair voor ons nieuwe gebouw te bekostigen; vandaar het motto: "Rennen voor stoelen en banken".

 

 

...en gerend werd er, zoals u op de bijgaande foto's kunt zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De festiviteiten werden afgesloten met een gezellige markt waar ten behoeve van onze stichting o.a. Afrikaantjes werden verkocht.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 juni mochten Marjo de Maat en Bea van Asseldonk van onze stichting de opbrengst van de aktiviteiten in ontvangst nemen.


In memoriam Oma Linders (Feb 2007)

In februari overleed op 93-jarige leeftijd Oma Linders uit Venray, die u in deze Nieuwsrubriek veelvuldig bent tegengekomen. Wij zullen ons haar herinneren als een van onze meest markante sponsors, die zich tot het laatst met onze stichting verbonden heeft gevoeld. 

En alweer een gift van jarige Oma Linders (Dec 2006)

Tijdens een gezellige familiebijeenkomst bij oma Linders in Venray mochten wij opnieuw een grote donatie in ontvangst nemen die ter gelegenheid van haar 93ste verjaardag door de familie bij elkaar was gebracht.

 

 

Oma Linders' gevorderde leeftijd staat niet in de weg dat zij nog alles wil weten van onze aktiviteiten in Gambia.

Op de foto hiernaast krijgt zij  uitleg over de nieuwe bouwplannen waarvoor wij dit najaar de geldinzameling zijn gestart.

 


Kerstmarkt en sponsorloop Scholengemeenschap Stevensbeek wederom groot succes! (dec 2006)

Voor het derde jaar in successie mocht onze stichting weer delen in de opbrengst van de kerstmarkt van de Scholengemeenschap Stevensbeek. Er was van alles te doen: er werden -zoals gebruikelijk bij dit soort gelegenheden- veel "vette happen" verkocht, en natuurlijk ook veel zelf gebakken koeken, koffie, thee en limonade. En verder kon er tegen betaling een klimwand getrotseerd worden, werd er gevoetbald en werden er andere spelletjes gedaan.

...en er werd natuurlijk nogal luidruchtig gemusiceerd!  


Inzameling Familie Dekkers-Linders uit Sevenum (nov 2006)

Fietsers die in het kader van de manifestatie ""Boerderij in Beeld" de boerderij van de familie Dekkers-Linders in Sevenum aandeden, werden daar tegen een kleine vergoeding vergast op een beker warme chocolademelk. De opbrengst van dit initiatief van de familie Dekkers-Linders kwam geheel ten goede aan onze stichting.


Nederlandse studenten laten Kalipha's scholieren sporten (nov. 2005-maart 2006)

Evelien Poels en Elles van der Heijden, twee studenten  van de sportacademie in Tilburg brachten hun stageperiode  bij onze projecten in Lamin Daranka door. Met een container vol sportartikelen arriveerden zij in November in Gambia. De John Pickering Scholengemeenschap beschikt sindsdien over een heus basketbal veldje. En verder wordt er naar hartelust gehockeyd, gevoetbald en aan athletiek gedaan. 


Océ personeel doneert 1000 euro (januari 2006)

Aan het eind van de traditioneel drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van Océ blijven er altijd nogal wat ongebruikte consumptiebonnen over. De Sport en Ontspannings Commissie van het Océ personeel heeft deze bonnen ingezameld en de tegenwaarde daarvan beschikbaar gesteld aan vier door het personeel aan te wijzen goede doelen. Ook onze stichting mocht daarvan meeprofiteren, en mocht 1000 euro incasseren.


...en alwéér diezelfde mevrouw Linders: nú 92 jaar (januari 2006)

Het meest bekende gezicht uit deze nieuwsrubriek is inmiddels mevrouw Linders uit Venray. Afgelopen november werd deze krasse dame 92 jaar, en wederom was de opbrengst van haar verjaardag voor onze stichting

Onze hartelijke dank voor dit fantastische initiatief!

 


Opnieuw Kerst aktiviteit Scholen Gemeenschap Stevensbeek voor Stichting Kalipha (december 2005)

Na de succesvolle aktie van het afgelopen jaar, besloten de leerlingen van de Scholengemeenschap Stevensbeek dit jaar opnieuw de opbrengst van hun Kerstaktie aan onze stichting te doneren.Behalve een feestelijke kerstmarkt, maakte ook een sponsorloop deel uit van de festiviteiten: niet direct iets voor een winterse dag, maar het deerde de montere scholieren niet.

 

 

    


Gift Stichting P.A. van de Raadt personeelsbelangen (oktober 2005)

In Oktober ontvingen wij een bijdrage van maar liefst 2500 euro van de Stichting P.A. van de Raadt personeelsbelangen uit Deventer. 


Dankdoek uit Afrika (mei 2005)

Namens het bestuur van Stichting Kalipha bedankte Gerdy Jacobs vrijdag 1 juli alle scholieren 
van basisschool Windekind in Heerlen voor hun financiële bijdrage. Ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de basisschool hield de school medio mei een sponsorloop. De 380 leerlingen
brachten met deze actie liefst 6045 euro bij elkaar voor een Afrikaans schoolproject dat de 
Limburgse Stichting Kalipha coördineert. Het geld is bestemd voor de Senior Secondary School 
in Lamin-Daranka, Gambia. 

De Afrikaanse school was erg dankbaar voor de bijdrage en wilde dat ook persé duidelijk maken. 
Een leerkracht van de basisschool in Gambia maakte samen met de leerlingen een groot, kleurrijk 
'dankdoek', dat vrijdagmorgen op feestelijke wijze aan de Heerlense scholieren en leerkrachten 
werd overhandigd. Het doek krijgt een permanent plaatsje in het schoolgebouw. 

 


In de herhaling: mevrouw Linders nú 91 jaar (februari 2005)

De foto hiernaast kent u wellicht, want hij staat ook elders in deze nieuwsrubriek. Toen was de aanleiding dat mevrouw Linders uit Venray had besloten in plaats van cadeau's voor haar 90-ste verjaardag, geld in te zamelen voor onze stichting, waarmee het nieuwe bouwproject gelijk een vliegende start kon maken. 

Toen wij bij ons bezoek aan Gambia afgelopen januari dit ook daar vertelden, steeg er dan ook spontaan een groot gejuich op.

Er is inmiddels weer een jaar voorbij en oma Linders is inmiddels in goede gezondheid 91 geworden, hetgeen voor haar reden was haar gebaar van een jaar geleden nogmaals te herhalen.


Computers voor John Pickering Skill Centre (januari 2005)

In de nieuwbouw van het John Pickering Centre die afgelopen januari in genruik werd genomen, is uiteraard ook een ruimte ingericht voor onderricht in het gebruik van computers. De apparatuur is o.a. beschikbaar gesteld door één van onze sponsors van het eerste uur.

Het is een pril begin, en het wil nog wel eens voorkomen dat de generator plotseling stil valt, maar voor het overige: aan de nieuwsgieringheid van de Gambiase studenten zal het niet liggen.


Kerst aktiviteit Scholen Gemeenschap Stevensbeek (22-23 december 2004)

Op woensdag 22 en donderdag 23 december vonden er op de Scholengemeenschap Stevensbeek diverse aktiviteiten plaats waarmee leerlingen van de tweede fase en van het VMBO geld inzamelden voor onze stichting.

De aktiviteiten waren: een kerstmarkt, een sponsorloop en een heitje-voor-karweitje

De opbrengst bedroeg maar liefst: 3436,64 Euro

...en het was er natuurlijk ook gewoon erg gezellig.

 


Afrika-dag op OBS De Samensprong, Grubbenvorst (6 juli 2004)

De kinderen van OBS de Samensprong uit Grubbenvorst willen ook graag hun steentje bijdragen aan de projecten van onze stichting. Op verschillende manieren wordt geprobeerd geld bij elkaar te krijgen.

Uiteindelijk werd 1200 Euro opgehaald. Daarvan gaan 10 lagere schoolleerlingen in Lamin Daranka zes jaar lang gesponsord worden. Hieronder zie je een foto van die leerlingen.

  Dinsdag 6 juli 2004 was een speciale dag die geheel in het teken stond van Afrika. Hieronder kun je zien wat er zoal te doen was.

Schminken: Kinderen mochten kiezen hoe ze zich lieten schminken. Prachtige tijgers, olifanten, zebra's, vlinders waren het resultaat. Naarmate de tijd verstreek werden de creaties steeds mooier

 

 

 

 

 

 

 

Dansen: Elsa is dansdocente. In de speelzaal werden door middel van dans en beweging ook weer diverse wilde, Afrikaanse dieren uitgebeeld. De kinderen vonden het prachtig.

 

Toneel: Samen met enkele studenten van de toneelschool werden er toneelstukjes ingestudeerd en aan elkaar gepresenteerd. Ook 'de bus' was een enorm succes: De buschauffeur liet steeds iemand instappen en vroeg hoe diegene zich voelde. De emotie van de klant werd meteen door alle personen in bus overgenomen, het ene moment was iedereen heel blij en vrolijk, terwijl even later de hele bus in tranen uitbarstte. Heel erg leuk!

Djembé trommelen:

Dit was wel heel erg gaaf. Het was gelukt om meer dan 30 djembé's bij elkaar te krijgen. In een grote groep kregen de kinderen les in trommelen. Af en toe waande je je gewoon ergens in de binnenlanden van Afrika.

 

Knutselen:

Het was voor elk wat wils. In de klas van groep 2-3 werden er met houtskool, Oost-Indische inkt, crêpe papier, kleurplaten diverse prachtige resultaten bij elkaar verzameld.


Klamboes voor Gambia (juni 2004)

Malaria is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte in Gambia. Alleen al op de door ons gesponsorde lagere scholen -in het totaal goed voor zo'n 1700 leerlingen- sterven jaarlijks 6-7 scholieren aan de gevolgen van deze ziekte.

We waren dan ook maar wat blij toen wij in juni de hand konden leggen op 160 klamboes die het "Kruidvat" in Nederland in de aanbieding had gedaan. Een behulpzame medewerkster van deze winkelketen zamelde ze voor ons in bij de filialen in zuid-Nederland.

Een luxe artikel voor ons nederlanders, en natuurlijk is het maar een druppel op een gloeiende plaat, maar in ieder geval konden we voor 160 gezinnen wat extra bescherming bieden. 


Rennen voor Afrika (mei-juni 2004)

De leerlingen van Basisschool de Meulenbeek uit Oostrum hebben met een sponsorloop hun beste beentje voor gezet ten behoeve van de Stichting Kalipha.

Eind mei heeft Marjo de Maat een dia presentatie voor alle kinderen van de school gehouden, zodat ze ook weten waarvoor ze zullen gaan rennen en waar het opgehaalde geld naar toe zal gaan.

Na enige hilarische opmerkingen van een paar bijdehandjes van groep acht: ’Wat is dat voor een prehistorisch apparaat’, doelend op de diaprojector en: ‘Is dat nou het nieuwste model plasma-scherm’, wijzend op het nogal bedoezelde diascherm is iedereen erg geinteresseerd in de presentatie van Marjo.

Ze verteld over hoe de mensen in Gambia leven, en vooral hoe belangrijk het is dat de kinderen een kans krijgen om naar school te gaan.

‘ Want als je niks geleerd hebt, kun je ook geen beroep uitoefenen en dus ook geen geld verdienen, en geen geld is ook geen eten’, aldus Marjo.

 

De kinderen zijn ook erg onder de indruk van de spulletjes die Marjo heeft meegebracht. 

Vooral het schriftje dat ze in Afrika gebruiken en dat niet meer is dan wat a-viertjes met een nietje erdoor, roept verbazing op.Marjo verteld dat het schrifje zo intensief beschreven moet worden dat je geen wit van de bladzijde meer kan zien. Heel wat anders dan hier waar de kinderen altijd kunnen beschikken over schrifjes in alle soorten en maten.

Ook verteld Marjo over de problemen met malaria in Gambia.‘Elk jaar gaan er wel 6 kinderen op de school, dood aan deze rotziekte die overgebracht wordt door een prik van een malariamug’.Spontaan steekt er een kind de vinger op en biedt haar klamboe aan die zij toch niet meer gebruikt omdat hij niet meer kleurt in haar nieuwe kamer.

Marjo verteld dat de Stichting Kalipha binnenkort gaat starten met een project om malarianetten te verzamelen en dat haar net dan zeker meemag naar Afrika.

 

Op 18 mei is het dan zover: de sponsorloop voor de Stichting Kalipha.

Gelukkig is het een stralende dag en de kinderen rennen heel wat kilometers bij elkaar. Van te voren hebben ze aan opa's oma's en iedereen die hen maar wil sponsoren geld gevraagd. Dat ze overigens pas krijgen als ze de kilometers ook echt gelopen hebben.

 

 

Aan het eind van de middag is er op en in de school van alles te doen. Ook de Stichting Kalipha is van de partij.

In een marktkraampje worden afrikaantjes voor Afrika verkocht. Deze vinden gretig aftrek en in een mum van tijd is alles verkocht.(Deze afrikaantjes zijn belangeloos ter beschikking gesteld door de familie Linders van de Hoebertweg in Venray.)

Op 9 juni is de Stichting Kalipha uitgenodigd om het opgehaalde geld in onvangst te nemen.

Op de speelplaats voor het mooie nieuwe bord met het logo van de school zingen alle kinderen en de juffen en de meesters het schoollied.

Dan wordt op een grote rol papier, stukje bij beetje het bedrag zichtbaar dat door de kinderen bij elkaar is gerend samen met de opbrengst van de markt.

2834 EURO EN 1 EUROCENT is er opgehaald.

Ongelooflijk wat een hoog bedrag. Marjo de Maat is er stil van.

Ze bedankt alle kinderen en de juffen en de meesters maar ook de ouders die zich ingezet hebben om zo,n mooi bedrag bij elkaar te krijgen.

 


'Headmaster Jobe' bezoekt Nederland (22 maart 2004)

In de week van 22 maart bezocht Kalipha Jobe -de onvolprezen initiator van al onze projecten in Gambia- Nederland.

Kalipha was in Europa in het kader van een uitwisselingsprogramma van de Engelse overheid, en wij wilden natuurlijk de gelegenheid aangrijpen om hem ook in Nederland te ontvangen.

In het drie dagen durende bezoek stonden bezoeken aan een tweetal Nederlandse onderwijsinstellingen op het programma, als ook een bezoek aan de academie St. Joost in Breda.
Dit laatste bezoek had tot doel de mogelijkheden voor verdere samenwerking af te tasten, waarbij concreet gedacht wordt aan het ontwikkelen van
een audio-visueel systeem voor voorlichting over malaria dat ook door analfabeten gebruikt kan worden.

Daarnaast was er natuurlijk ruimte in het programma opgenomen voor wat sightseeing. De foto hiernaast toont Kalpiha, in gezelschap van Marjo de Maat, tijdens de kennismaking met Nederland.

 


90-jarige mevrouw Linders geeft startsein voor inzameling (9 november 2003)

 

 

 

 

In plaats van cadeaus voor haar negentigste verjaardag, besloot oma Linders uit Venray bij haar gasten geld in te zamelen voor het nieuwe project: de derde fase van het John Pickering Skill Centre. Dat leverde natuurlijk gelijk al een vliegende start van de wervings aktie op!