Jaarrekening 2017.

 
Saldo in kas per 1 januari 2017:   2836,02  
Inkomsten:      
-vaste sponsors (CBESP, JPSC) 3400,00    
-overige inkomsten en donaties 585,00    
  +  
Totaal inkomsten:   3985,00 +
Besteedbaar:   6821,02  
     
Uitgaven:      
-sponsorprogramma CBESP, JPSC 3820,00    
-eenmalige projecten 250,00    
-administratie, porto en beheerskosten 313,64 +  
Totaal uitgaven:   4383,64 -
Saldo in kas per 31 december 2017:   2437,38  
     
Bestemming van de gelden die per 31 december in kas waren:    
-doorlopend sponsorprogramma uit 2017   816,00  
-reserveringen sponsorprogramma CBESP, JPSC 2018-2019 1621,38  
-reserveringen kortlopende sponsorprojecten      
Totaal:   2437,38 +
     
Aantal gesponsorde leerlingen      
-CBESP   74  
-JPSC   27  
Aantal gesponsorde JPSC docenten   1  

10 jaar Stichting Kalipha