De Stichting Kalipha laat in Gambia kinderen naar school gaan.

Wij doen dat door in Nederland sponsors te zoeken voor onderwijsprojecten. De Stichting ondersteunt op deze wijze jaarlijks voor meer dan honderddertig kinderen het lagere schoolonderwijs en voor een veertigtal kansarme jongeren een beroepsopleiding. Daarnaast bouwde de Stichting in de afgelopen jaren twee schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs en voor beroepsonderwijs. Deze bouwprojecten komen in hoofdzaak tot stand uit éénmalige giften.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14060236; RSIN 807407471, SBI-code: 94993.

Rabobank Venray: NL62 RABO 0109 7104 01 / ING: NL22 INGB 00004034 35

Bel voor meer informatie:

Marjo de Maat, voorzitter van de Stichting: 06 23660072, of:

Bea van Asseldonk, secretaris van de Stichting: 06 55896986